CREDECA구조물테스터/골드버그창작왕/테오얀센따라하기/학습용비행기
CREDECA구조물테스터/골드버그창작왕/테오얀센따라하기/학습용비행기
CREDECA 메카트로닉스(골드버그+코딩)
CREDECA 메카트로닉스(골드버그+코딩)

     NEW!  AI도서관 : AI도서소독무인대출반납기(특허,디자인 등록출원) /  AI교실 : 전자칠판 및 거치대    

   우리 아이들의  교실은 청정공간이 되어야 합니다.  교실공간 자동소독기 출시 예정!  

과학교육의 새로운 혁신! 다음 세대를 위한 학교친화 과학프로그램!!

      과학시현실험키트는 지도안과 함께 주문일로부터 7일 후 배송됩니다.  

                                                                                                        과학의 원리들을 체험과 실험으로 쉽게 이해할 수 있습니다.

SHOP
SHOP 165